Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk    

 

 

Stichting Mannenwerk organiseert jaarlijks in de lente met succes een weekend om je homo - bi- seksualiteit te vieren, jezelf en andere mannen te ontmoeten, om contact te maken, te genieten en elkaar te inspireren rondom het thema 'Gay Soul'. 

Persoonlijk leiderschap, Spiritualiteit, Contact & Bezieling !Hoe kan ik levendig, met hart en ziel, mijn dagelijks leven leiden?Voor alle mannen (homo, bi, trans en hetero) die het samenzijn met andere mannen als bron van inspiratie willen gebruiken. Inspiratie om meer richting te geven aan je leven en in meer vrijheid stappen te zetten. Zodat je gebruik kunt maken van al je mogelijkheden en doen wat jou in de wereld te doen staat! Persoonlijk leiderschap, Spiritualiteit, Contact & Bezieling !Hoe kan ik levendig, met hart en ziel, mijn dagelijks leven leiden?Voor alle mannen (homo, bi, trans en hetero) die het samenzijn met andere mannen als bron van inspiratie willen gebruiken. Inspiratie om meer richting te geven aan je leven en in meer vrijheid stappen te zetten. Zodat je gebruik kunt maken van al je mogelijkheden en doen wat jou in de wereld te doen staat! Een contactdag is voor iedereen toegankelijk, ook als je nog niet eerder hebt mee gedaan aan een activiteit. Als je affiniteit hebt met het thema is dat reden genoeg om er bij te willen zijn. Met onze werkwijze ben je verzekerd van goede aandacht en ruimte voor je verhaal. Daarnaast is een contactdag een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met mannenwerk. De supportgroepen zijn voor die mannen die meer verdieping willen. Een veilige plek met een structuur die ruimte en aandacht biedt om contact te maken over datgene wat jij werkelijk belangrijk vindt in jouw leven, om elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

 

 

Supportgroep

 voor mannen die in hun leven betrokken zijn geweest bij seksueel misbruik.

 

In januari 2012 organiseert Stichting Mannenwerk een supportgroep voor mannen die in hun leven betrokken zijn geweest bij seksueel misbruik. 

 

De avonden worden begeleid door Johan van Breukelen en Walter van Ruitenbeek.  

 

Deze thema supportgroep duurt 6 avonden die zo zijn ingericht dat er aandacht is voor jouw verhaal en met name voor je ‘onderstroom’. Hiermee wordt bedoeld je drijfveren, je bezieling, de energie van waaruit je jouw leven leidt!

Ook zal er aandacht zijn voor hoe het seksueel misbruik invloed heeft op jouw leven nu. Door hierbij stil te staan en er over te delen kan je je bewustzijn vergroten.

Dit kan je helpen om stap voor stap weer opnieuw in beweging te komen en je oorspronkelijkheid te herontdekken! 

Over de invloed van seksueel misbruik op je leven

Seksueel misbruik heeft invloed op je leven, meer of minder dan je denkt. Door hier meer zicht op te krijgen kun je er beheer over nemen. Dit betekent dat het jou niet leidt,  maar dat jij je leven leidt. In die zin is seksueel misbruik een gegeven waaraan je veel kan beleven, en dan niet alleen in negatieve zin. Het is algemeen geaccepteerd dat seksueel misbruik niet had mogen gebeuren en dat is ook waar. Maar het heeft plaats gevonden en NU gaat het erom wat je er mee doet.  

Over het verleden en nu

Als het gaat over ervaringen met seksueel misbruik, hebben die meestal in het verleden plaatsgevonden. In het verleden kun je niets meer veranderen.  Het is op zich belangrijk om met goede aandacht je verhaal te kunnen vertellen. Echter, het steeds maar weer opnieuw vertellen over wat er toen gebeurd is, kan na een bepaalde tijd ook zelfbeschadigend werken.  Zonder dat je het beseft kun je blijven ronddraaien in het verleden. Het leven speelt zich altijd af in het hier en nu! De enige manier om aan je verleden te werken is dan ook je aanwezigheid in het hier en nu te vergroten.  

Over de supportgroep

We nodigen je deze supportgroep dan ook uit om aanwezig te zijn met alles wat er is. Er is ruimte om je kenbaar te maken met datgene wat voor jou belangrijk is rondom dit thema. Door je licht hierover te laten schijnen maak je zichtbaar wat ooit  geheim gebied was.

Tijdens deze supportgroep kan je contact maken over alles wat jij rondom dit thema tegenkomt in je dagelijks leven.  

De mannenwerkmanier van: klein en dichtbij, in het hier en nu, je uitspreken, in contact met hoofd en hart, in het besef dat er andere mannen zijn die met aandacht naar je kijken en luisteren, met aandacht voor je persoonlijke geschiedenis is een uitstekende manier om bij dit thema stil te staan en weer opnieuw in beweging te komen en je oorspronkelijkheid te herontdekken!

 

 

praktische info

 

Deze groep gaat bij voldoende deelnemers in januari van start

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.

 

adres:   

Afhankelijk van waar de meeste aanmeldingen vandaan komen, zullen de avonden plaatsvinden in Utrecht of in Amsterdam. Beide locaties zijn goed bereikbaar met auto en Openbaar Vervoer

prijs:      245,-

             

aantal deelnemers: minimaal 5 - maximaal 10  

 

 

 

 

aanmelden / reserveren voor deze supportgroep 

Voornaam Achternaam Adres
Postcode  Plaats  E-mail  

leeftijd

 

Ik doe mee en reserveer hiermee een plaats

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen:

1. Moet je (zeker) weten dat je seksueel misbruikt bent om aan deze dag/groep mee te doen?

Nee, als je op een of andere manier affiniteit hebt met dit thema ben je van harte welkom.

2. Ik ben zelf niet misbruikt maar ik heb in het verleden wel dingen gedaan op dit gebied. Is daar ook ruimte voor?

Ja, slachtofferschap en daderschap ligt vaak dicht bij elkaar. Wat ons betreft is er alle ruimte om je daar over uit te spreken.

3. Ik ben een heteroseksuele man, is deze groep ook voor mij? Ja deze groep is voor alle mannen die in hun leven betrokken zijn geweest bij seksueel misbruik.

(Homo-/bi)seksualiteit of mannelijkheid-vrouwelijkheid kunnen thema’ s zijn die besproken worden tijdens de avonden.

4. Ik vind het lastig om mensen te vertrouwen. Hoe kan ik weten dat het bij jullie veilig is om te spreken?

Het Mannenwerk heeft tientallen jaren ervaring om een veilige kring te creëren. Hier kan je spreken over alles wat jou bezig houdt in een veilige atmosfeer.

5. Mijn partner/vriend is seksueel misbruikt. Heeft het voor mij zin om aan deze dag/groep mee te doen?

Ja, seksueel misbruik ervaringen hebben altijd invloed op latere relaties. Een dag/groep als deze kan je heel goed helpen om hier meer zicht op te krijgen
en meer ruimte in te creëren. 

6. Ik kom beroepshalve in contact met mannen die seksueel misbruikt zijn en wil wel komen kijken hoe jullie dat doen. Is dat mogelijk.

Binnen het Mannenwerk is iedereen (ook) altijd deelnemer en het is dan ook gebruikelijk dat iedereen over zichzelf spreekt. Het zal dan dus gaan over wat jij met dit thema hebt.

MAN tot MAN is een initiatief van: Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds

'Voorbij het zwijgen' is de titel van een folder voor mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met ongewenst seksueel contact. De folder geeft mannen informatie en adviezen over hoe om te gaan met deze ervaringen.

Misbruik
Minstens één op de twintig mannen in Nederland is als jongen misbruikt aldus MOVISIE. Seksueel misbruik is: ongewenst seksueel contact. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Vaak zijn jongens die slachtoffer zijn van seksueel misbruik jonger dan 16 jaar, maar het kan ook volwassen mannen overkomen. In alle gevallen wordt de grens van de jongens/mannen door de dader overschreden.


Grenzen
De folder geeft mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden informatie en adviezen. Er  wordt aandacht besteed aan alle vormen van seksueel misbruik. De folder gaat in op de soms grote gevolgen, zowel psychisch als lichamelijk, die seksueel misbruik kan hebben in je latere leven. Ook wordt stilgestaan bij seksuele identiteit en de verwarring die daarover kan ontstaan door eerder seksueel misbruik.

Download de folder van MOVISIE hier

 

 

 

Sietske Dijkstra in het mannenwerk magazine:  

“Het woord slachtoffer gebruik ik niet zo vaak. Ik vind dat geen goed woord. Ik heb het over betrokkenen of direct betrokken of ik benoem het geweld. 

Ik noem het ook geen ervaringsdeskundigen, want niet iedereen die ervaring heeft met seksueel misbruik is deskundig. Vroeger, in de tijd van Judith Herman gebruikten we de term overlevende of survivor. Dat heeft ook bepaalde nadelen. 

Het gaat om het zoeken naar een balans tussen aandacht voor klachten en krachten. Het woord dader mag eigenlijk alleen gebruikt worden als iemand veroordeeld is. Daarvoor is iemand een pleger.

 Met deze concepten moeten wij voorzichtig, gevoelig mee omspringen. Het schetst soms ook een tweedeling waar die niet is. Het woord slachtoffer perst iemand in een keurslijf. Dat is benauwenis. Ik wil juist ruimte”. lees verder

---------------------

 

 

 

2012 © Stichting Mannenwerk