Home Customize Instructions Contact Category 5 Category 6 Category 7   Home Search Contact Us
 
Veel gestelde vragen Ervaringsverhalen Geschiedenis Pers
 


Coc utrecht 

Intermediair  
Mannenkrant
Gaykrant
Culture & Camp
XL

Utrechts Nieuws

 

 


Nieuwsbrief

Vul hier je naam en mail / adres in en 

 we houden je op de hoogte van de activiteiten van Stichting  mannenwerk

  

in uit

      

 

Mannenwerk in de pers

Met alle geduld van de wereld is hij bereid uit de doeken doen waar het in workshops van stichting Mannenwerk om draait. 'Maar het zou veel beter zijn als je gewoon een keer meedoet', is zijn overtuiging. En dat is misschien wel waar. De intensiteit en gedrevenheid die uit zijn ogen spreken als hij rept over zijn ervaringen met de stichting, zijn nauwelijks in taal te vatten. Aan het woord is een benijdenswaardige jongeman die zijn brood verdient als maatschappelijk werker homo-specifieke hulpverlening en (mede) zijn voldoening haalt uit zijn groeiende rol in Mannenwerk. Een fascinerend gesprek over mannen, mildheid, anonieme seks en verantwoordelijkheid met Walter van Ruitenbeek in diens riante appartement te Amsterdam.

 

'Uitersten kunnen prima naast elkaar bestaan'

 

Walter van Ruitenbeek bereidt zich voor op workshopleiderschap Stichting Mannenwerk

 

interview door Rits de Wit in de Gaykrant Nr 397 12 november 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even heeft Walter getwijfeld of het interview wel op het afgesproken tijdstip plaats moest vinden. Jan Huinder, sinds '91 als workshopleider aan de stichting verbonden en voornemens per 1 januari 2000 zijn taak aan Van Ruitenbeek over te dragen, is wegens ziekte verhinderd. Het lijkt alsof de gastheer het te prematuur vindt - of een te grote verantwoordelijkheid - om alleen, zonder zijn voorganger, het woord te voeren. Maar dat zit wel goed, zo blijkt uit een Nieuwsbrief van Mannenwerk die opengeslagen op tafel ligt. Een in het oog springende alinea citeert Huinder: "Ik verheug me erop het estafettestokje door te geven aan mijn opvolger. Ik wens hem wijsheid, durf en inspiratie. Indien nodig zal ik er voor hem zijn." Maar daar is nu geen sprake van. Walter beschikt over een grote dosis ervaringsdeskundigheid waar 't het Mannenwerk betreft. "Ik heb zelf als deelnemer kennis gemaakt met de workshops", herinnert hij zich. "Er is een periode geweest dat ik me keer op keer weer voor inschreef. Jaren later ben ik respectievelijk secretaris, penningmeester en medebegeleider geworden. Nu sta ik op het punt het leiderschap over te nemen." Maar het leiderschap waarvan? Waar hebben we het over? Wat gebeurt er bij de stichting Mannenwerk? Dat het zou gaan om een vaag gebeuren rondom onduidelijke, ondefinieerbare wazigheden, kan Van Ruitenbeek alles behalve beamen. "Het is niet zo moeilijk. Ik zal trachten het zo duidelijk mogelijk uit te leggen."

Emancipatie

Mannenwerk stamt uit de jaren zeventig. Jan Andreae, oprichter van het initiatief, was indertijd werkzaam bij de Volkshogeschool waar diverse activiteiten werden ontplooid in het kader van vrouwenemancipatie. Vrouwenwerk. In het kader van de (goed gesubsidieerde) emancipatieprojecten onstond de tegenhanger: het Mannenwerk. Nederland was rijp om daarmee aan de slag te gaan. Andreae organiseerde weekenden waarin mannen, hetero- bi- en homoseksueel, zich konden verzamelen om te praten over wat er binnen hun eigen mannenleven gebeurde. Het was van belang, dat ook mannen zich vrijmaakten. De opvatting was, dat emancipatie voorwaarde was voor persoonlijke groei. Mannenwerk bleek in een behoefte te voorzien. Groeide. Vijf jaar geleden werd de subsidiekraan dichtgedraaid. De activiteiten werden voortgezet in stichtingsvorm, waarvoor een duidelijke doelstelling diende te worden geformuleerd: inzet voor de groei van mannen in het algemeen en van homo- en bimannen in het bijzonder. Om dit te verwezelijken organiseert Mannenwerk workshops en creŽert daarmee een plek 'waar mannen samen kunnen komen om elkaar te inspireren, te ondersteunen en te stimuleren in de zoektocht naar kwaliteit van leven.' Maar nu concreet. Van Ruitenbeek: "Ok‚ Mannenwerk is een stichting die weekendworkshops organiseert. Zo'n zes per jaar. Over het algemeen nemen zo'n dertig mannen deel, die in leeftijd varieren tussen de 25 en de 70. Met totaal verschillende achtergronden. Wat de mannen gemeen hebben, is hun belangstelling voor het bezigzijn met hun innerlijke groei, hun ontwikkeling als mens. Als man. Ze zijn in meer of mindere mate bereid naar zichzelf en anderen te kijken."

De workshops zijn herkenbaar aan een vast stramien. Ze vinden doorgaans plaats in vormingscentrum De Glind bij Amersfoort waar de groep van vrijdagavond tot zondagmiddag bijeen is. Er zijn activiteiten in de grote groep, in subgroepjes van zes tot acht mannen en in tweetallen. "Al deze werkvormen hebben een eigen, vast karakter. Iedere workshop weer. De grote groep wordt geleid door de algemene workshopleider, nu Jan Huinder. Na de jaarwisseling wordt dat mijn taak. In deze groep worden thema's besproken, die te maken hebben met het nemen van verantwoordelijkheid. Met persoonlijk leiderschap. Wat is je aandeel in de manier waarop je functioneert? Wat voor mechanismes treden in werking in jouw relatie tot anderen? Hoe krijg je de macht (terug) over je eigen leven? Iedere deelnemer vertelt zijn eigen verhaal. Over zijn man-zijn, bijvoorbeeld. Mannelijkheidscoderingen komen aan de orde. Hoe dien je je als man te gedragen? Hoe ervaar je dat? Sommige mannen reppen voor het eerst over bepaalde emoties en ervaringen. Tranen vloeien dan ook regelmatig. En gelachen wordt er ook veel. Belangrijk is, dat alle ervaringen naast elkaar mogen bestaan. Welles-nietes-situaties worden afgekapt. DiscussiŽren is niet de bedoeling. Hoewel de neiging daartoe nogal eens groot is. Daar ligt een taak voor de leider. Sturen. Ontlokken. Maar niet forceren." De kleine groepen worden gecoached door zes of zeven medebegeleiders en staan in het teken van bewustzijnstraining. "Deze clusters worden in principe willekeurig ingedeeld. Door ons. Hooguit wordt gekeken naar een redelijk evenwicht in leeftijd en bekendheid met het fenomeen Mannenwerk - sommige mannen zie je elke workshop weer terug! De training is sterk gestructureerd en heeft een wetenschappelijke theorie als uitgangspunt. Het aanwezigheidscounselen. De deelnemers vormen een kring en spreken uit wat er in hen omgaat. Ze geven, zodra ze zich daartoe geroepen voelen - zo niet, dan niet -, uiting aan drie aspecten van hun waarneming van dat moment. Denken, voelen - lichamelijk en emotioneel - en oordelen.