Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 1

mei 2002

cover
van de redactie
afschuw

Keerzijde van succes
mannen & liefde
dagboek

steeds halverwege
portfolio
ervaringen
persoonlijk leiderschap

bevrijdingsmarkt


 

 

mei 2002

Voorzitter Grashuis over de keerzijde van het succes:

Mannen hebben een onevenwichtig intellect ontwikkeld’

door Leander Tijdhof

 

Niemand mocht weten dat vader Grashuis zijn luiers verschoonde, maar ook de man in deze tijd mag van zichzelf niet nog steeds niet deugen. Innerlijke wereld en voelen blijft voor de meeste mannen taboe. 

 

Volgens voorzitter Hendrik Grashuis (52) van Stichting Mannenwerk zijn macht, materialisme en seks nog steeds de sleutelwoorden in het  doen en denken van de man van vandaag. 

 

Over snelle, enge, mooie en nieuwe mannen: ‘Het succes van mannen is een gevolg van een psychisch tekort’ en ‘De Stichting heeft de wereld wat te vertellen’.

“Mannen moeten vooral veel presteren en daarmee zijn ze gefixeerd op hun buitenwereld.  Voor vandaag en morgen zijn macht, materialisme en seks belangrijk. Door prestatiedwang komen ze aan het denken op de langere termijn nauwelijks toe. Die dwang heeft de maatschappij ook prachtige dingen opgeleverd: er is veel uitgevonden in de laatste honderd jaar, er staan naast mijn huis prachtige gebouwen en kijk eens hoe de economie floreert en waar we allemaal regels voor hebben. Geweldig. En toch missen mannen iets na de bouw van de piramides , al zijn ze zich daarvan maar zelden bewust.

Daarin probeert Mannenwerk te voorzien. Ik wil zelf niet dat ik vanuit een vanzelfsprekendheid reageer zoals veel mannen nog doen. Als ik me lullig voel, vraag ik me af of het klopt. Ik wil niet meteen wijzen naar een ander. Het gaat mij erom dat ik steeds opnieuw positie wil bepalen, iets dat bij mannen in het algemeen niet sterk is ontwikkeld. Innerlijke vrijheid en positiebepaling is de essentie van Mannenwerk en die dragen we in onze workshops en in andere activiteiten uit. De methode die we gebruiken bij onze workshops werpt daarop steeds een nieuw licht.

Snelle jongens

Mannen gaan vaak snel in hun loopbaan. De kans op vervreemding is groot, waardoor hun isolement groter wordt. Soms hebben ze geen idee wat ze tekort komen. Mannen missen vaak de verbinding met de helft van de wereld , namelijk hun binnenwereld.  Terwijl ze heel veel honger naar contact en verbinding met anderen en zichzelf hebben.  Kijk maar hoe belangrijk zij het vinden om mee te komen in groepen en zich daaraan te spiegelen. Mannen zijn zich niet altijd bewust van die honger. Ze gaan eerder harder werken om aanzien en macht te krijgen of sneller en mooier te worden. Dat put mannen uit. Als je zelf daarvan onbewust blijft, kan dit leiden tot misbruik en uitputting van mensen onderling.

Vroeger zorgden vrouwen voor een verbinding met de binnenwereld van mannen , maar vrouwen accepteren niet langer dat hun wereld alleen binnenshuis is. Zij vechten nu ook voor een carričre, maar tegelijkertijd zullen zij niet snel vergeten waar ze vandaan komen. Het gevecht om de buitenwereld tussen de seksen is dan ook groot, terwijl er nu juist een kans voor mannen is om meer naar binnen te gaan kijken. In het nemen van verantwoordelijkheid schuilt een groeiproces voor mannen.

Enge mannen

Het harde aspect van mannen , zoals je dit ziet bij het tomeloze geweld in het Midden-Oosten en in veel andere oorlogen, is een gevolg van een onevenwichtige ontwikkeling van het intellect. De neiging om te denken dat de wereld bestaat uit zwart en wit, goed en kwaad heeft te maken met hun streven naar macht en aanzien. De neiging van mannen om te denken dat de wereld zó in elkaar zit, is heel hardnekkig. Maar ook heel dichtbij vind je dit; zoals de angst voor allochtonen in onze samenleving, zeker direct na de aanslagen in de Verenigde Staten.

Angst heeft te maken met pijngevoelens. Mannen hebben die pijn, omdat zij in een fundamenteel isolement leven. Dat is ze aangeleerd. Als kind nemen ze in tegenstelling tot meisjes al vroeg afscheid van de intimiteit met hun moeder. Jongens mogen alleen met jongens; dat is de stoere regel. Maar in de puberteit moeten ze opeens iets met meisjes gaan doen. De verwarring is dan groot. Jongens gaan de verbroken intimiteitrelatie met hun moeder ogenschijnlijk goed maken als ze ouder worden en relaties aangaan. Ergens weten ze dat zij in hun intimiteit vaak van vrouwen afhankelijk zijn. Dit geven mannen niet graag toe. Een goed voorbeeld van hoe de buitenwereld hun binnenwereld geweld aan doet. Vanuit het gevoel dat zij anders zijn hebben homoseksuele mannen vaak meer kans om gevoeliger te zijn naar hun binnenwereld. Daarin kunnen ze naar heterogerichte mannen een overbruggende functie hebben.

Mijn lijden en dat van veel andere mannen is dat ze vaak door hun fundamentele isolement ooit hebben besloten dat zij niet goed zijn. Veel mannen wijzen zichzelf daarom ook af, al zijn ze voor de buitenwereld nog zo succesvol. Met de jaren wordt het een vertrouwde gedachte dat je eigenlijk niet deugt, en dat wat jij doet eigenlijk nooit goed is. Voor veel mannen is dit een valkuil. Het succes van mannen in hun buitenwereld is mede een gevolg van een psychisch tekort. Het uiterlijke succes ontstaat vaak bij gebrek aan het innerlijke succes en rust. Dit is ook een bron van geweld.

Mooie jongens

Mijn vader geneerde zich als hij liefdevol met mij omging. Hij verschoonde mijn luiers en we deden leuke dingen. We maakten lange fietstochten; ik zat dan voorin het zitje. Het verzorgen van je eigen kind was toen voor mannen maatschappelijk gesproken niet iets om trots op te zijn. Gelukkig is dit veranderd. Mannen mogen nu in het algemeen trots zijn als ze met een kinderwagen over straat lopen.

Mannen proberen er dezer dagen steeds mooier uit te zien. Een mooi lichaam geeft seksuele macht. De vraag is of we daarvan gelukkiger worden. Ik denk van niet. Het leidt bovendien de aandacht af van waar het in werkelijkheid om gáát. Veel mannen voelen dat zij wat missen, maar ze weten niet wat. Dat los je dus niet op met de sportschool en wat aftrainen. Als je het voelen aangaat krijg je een wereld erbij; jouw binnenwereld die je al jarenlang zó hebt gemist. Contact maken met die binnenwereld is ook voor mij een constant proces en de Stichting helpt daar met de workshops een handje bij. Voor veel deelnemers is de workshop een eerste kennismaking met innerlijke vrijheid en het voelen. Het is voor veel mannen niet makkelijk om te praten over wat hen in hun binnenwereld beweegt. Doen ze dit wel, dan realiseren zij zich wat ze in hun verleden aan bescherming hebben opgebouwd. Als kind hadden ze dit nodig om aan stoere regels te voldoen, later levert ze de bescherming beperkingen op. Daardoor wordt hun leven belast of hun ontplooiing ernstig belemmerd.

Bij het loslaten van hun bescherming ontstaat ruimte en vrijheid.

Mannenwerk biedt daarnaast speciale workshops die gaan over de beleving van seksualiteit en intimiteit van mannen. In alle openheid kunnen mannen in kleine groepen praten over lichamelijkheid, erotiek en seks. Over hun verlangen, angst, afwijzing en lichamelijkheid. Want ook dat hoort bij het streven naar grotere innerlijke vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid over je eigen leven.

Nieuwe mannen

Mannen leven er dus mee dat ze dingen moéten doen. Het mooie is dat dit tijdens de workshops niet hoeft. Wij werken met een kader waarmee we proberen het inzicht te vergroten in de vraag waarom jij bijvoorbeeld zo moe kunt zijn van jouw prestatiegerichte manier van handelen. Daarbij ligt het doel niet in wroeten in het verleden van onze deelnemers, maar veel meer in het nu. Onze focus is het vergroten van de innerlijke vrijheid.

Daarin ligt ook onze boodschap naar het bedrijfsleven. Het contact maken met de eigen levenskracht en energie van medewerkers en het vergroten van hun innerlijke vrijheid door bewustwording van hun bescherming tegen pijn. Mannen hebben juist door hun gemis veel tot stand gebracht, piramides en wegen gebouwd, maar de persoonlijke tol is hoog. Want het pantser van de bescherming tegen pijn en eenzaamheid belemmert hun eigen innerlijke groei. Frustraties en stress kunnen daarvan een gevolg zijn.

Bovendien willen we over twee jaar een plaats zijn waarin mannen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Want wit en zwart komt elkaar niet tegen. We willen ook dat zij elkaar ontmoeten en hun achtergronden en kennis kunnen uitwisselen. Daarin zal Mannenwerk een voortrekkersrol hebben. Die rol is heel belangrijk geworden na de aanslagen in de Verenigde Staten.

De Stichting heeft de wereld wat te vertellen.”

   
 

 

 


cover nr 1

cover

back nr 1

back

 
2012 © Stichting Mannenwerk