Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 1

mei 2002

cover
van de redactie
afschuw

Keerzijde van succes
mannen & liefde
dagboek

steeds halverwege
portfolio
ervaringen
persoonlijk leiderschap

bevrijdingsmarkt


 

 

mei 2002

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

transcript van de vierde lezing van Jan Andreae 

door Henk van DijK

De vierde lezing op 23 april 2002 had als thema persoonlijk leiderschap. In vier blokken zette Jan Adreae zijn standpunten uiteen in de metafoor van de dans, de tijd waarin we leven, wat betekent verandering en de leider van nu.

1)      eerst gebruikte Jan de metafoor van de dans. Leiderschap moet energiek zijn zoals in de dans, in dit geval de Argentijnse tango, die hij met Helma danste. Het gaat om volgen en leiden: “je zult nooit een leider worden tenzij je eerst leert volgen en geleid wil worden. Voorts ligt de focus bij het tangodansen bij het hart én je moet elkaar dragen. Je draagt en weet je gedragen. Ook is er open ruimte voor eigen initiatief, je staat op de aarde – wiegt heen en weer en….stapt erin!

2)      Vervolgens gaf Jan Andreae een korte beschouwing over de afgelopen honderd jaar met als mijlpalen de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de val van de muur. Verder de groei van “welvaart, welzijn en welbehagen in vrijheid in West Europa, de groei van minderheidsgroepen, internationale migratiestromen, de explosieve groei van de informatietechnologie en internet en de enorme problemen in o.a. Afrika, Oost Europa en Rusland. In Nederland worden de grote rampen van de laatste tijd genoemd: Enschede (juni 2000) Volendam (jan. 2001) en MKZ-crisis. In al deze rampen en bij grote problemen is de vraag: wie neemt het leiderschap? “ Rampen zijn een indicatie voor leiderschap.”

3)      Laten mensen zich wel veranderen en opnemen in nieuwe structuren? Jan constateert: verandering is géén makkelijk en prettig proces. “Verandering kent geen achterban” en “hoe laat je mensen oude ideeën vergeten?” Vaak wordt bij verandering ook het verleden geromantiseerd door diegenen die zich slachtoffer van hun tijd voelen en geen leiderschap ervaren.
Wat heb je als leider nodig. Jan noemt vijf voorwaarden 1. Je moet bezorgd zijn; 2. Je moet kunnen confronteren; 3. Je moet kunnen benoemen en taal kunnen geven aan wat leeft (openheid); 4. Je moet nieuwe helderheid kunnen geven en visie op toekomst; 5. Je moet opnieuw kunnen internaliseren (verteren).

4)      Bij het thema leiderschap in deze tijd citeert Jan Andreae Covey: “Love, live, learn and leave a legacy. En doen we dat? Hou je van anderen, leef je het leven dat je wilt, leer je elke dag, wil je iets nalaten? Leiders inspireren door vertrouwen te hebben en te geven, zichzelf te kennen en te laten kennen: “Een leider kijkt uit het raam én kijkt in de spiegel, hij is zowel denker als doener.” Ook is er zowel betrokkenheid als toewijding als distantie en reflectie.

 

Willen leiden is een keus, zegt Jan Andreae en nog belangrijker: onafhankelijk van een maatschappelijke positie. De vraag is namelijk neem ik de verantwoordelijkheid voor de wereld in mij en om mij heen? (of blijf ik aan de zijlijn toekijken, op de tribune hoe “het spel” door anderen bepaald wordt). Wat staat je te doen?

a.      een voorbeeld willen zijn;

b.      gids willen zijn en wegwijzer;

c.      een gemeenschap creëren van mensen die je willen volgen;

d.      bekrachtig je mensen met liefde – dat kan zijn: voor jezelf, in je gezin, in je werk.

Een VN onderzoek wees uit dat veel mensen eigenlijk hetzelfde willen: balans, eenvoud en overzicht, succes en effectiviteit (op een paar punten in je leven). Dat kan leiden tot innerlijke vrede. Je eerste route in leiderschap wordt dan deze wensen aan te pakken. De vraag aan jezelf is: wat betekent leiderschap voor jou en hoe kun je / ben je die kwaliteit in jezelf aan het ontwikkelen?

Jan Andreae noemt in dit verband dan de “4 H’s”:

Hope (er blijft altijd hoop);

Humanity (zonder voordeel willen zijn);

Humility (erkennen dat je de ander nodig hebt);

Humor (op het snijvlak van ernst en oppervlakte is humor nodig om mensen ‘mee te nemen’.

 

 

   
 

 

 


cover nr 1

cover

back nr 1

back

 
2012 © Stichting Mannenwerk