Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 2

november 2002

cover
afscheid van drie mannen
Frans Vosman
de Afrikaanse trom
seksueel misbruik

dagboek
Herman Cools
lets talk about sex
ervarings verhalen


 

 

 

 

Mannenwerk,  seksueel misbruik en homoseksualiteit?

door Walter van Ruitenbeek

In het eerste nummer van ‘mannenwerk.nl’ staat een interview met Pieter John Schouten onder de kop ‘Mannen spiegelen zich aan andere mannen’. Graag wil ik op een aantal uitspraken in dit interview reageren.

         Mannenwerk laat nu een belangrijk aspect in mannenlevens liggen, dat van seksueel misbruik”

         Als je de statistieken ziet, schrik je jezelf kapot. Dan blijkt namelijk dat het aantal misbruikte mannen in Nederland gelijk is aan het aantal mannen dat bij enquêtes opgeeft homoseksueel te zijn. Dat is toch opvallend.

Het is bijzonder en bijzonder plezierig om te lezen hoe iemand die veel gedaan heeft bij Mannenwerk, nog steeds mannenwerk blijft neer zetten in de wereld. Openhartig vertelt hij hoe hij dat zowel als in zijn privé-leven als in zijn werk doet. Ik vind het belangrijk om op de twee bovenstaande uitspraken van Pieter John Schouten terug te komen.

De eerste, over mannenwerk en seksueel misbruik, omdat er op dat gebied belangrijke ontwikkelingen zijn binnen Stichting Mannenwerk.

De tweede, over seksueel misbruik en homoseksualiteit, omdat ik het verband dat hier gesuggereerd wordt risicovol en weinig onderbouwd vindt.

Mannenwerk en seksueel misbruik

In het interview roept Pieter John het Mannenwerk op om meer aandacht te besteden aan het thema seksueel misbruik bij mannen: ‘Mannenwerk laat nu een belangrijk aspect in mannenlevens liggen, dat van seksueel misbruik. Misbruik is een lastig onderwerp.’

Dat misbruik een lastig onderwerp is, is voor ons mede een reden geweest om de aandacht bij Stichting Mannenwerk hiervoor niet voorop te stellen. Tijdens workshops komt het thema geregeld op zeer persoonlijke wijze ter sprake, zeker in de tijd dat Jan Huinder de workshops leidde. We willen echter dat de workshops aantrekkelijk zijn voor een brede groep mannen (hetero, homo en bi-seksueel) en te veel aandacht voor een thema, b.v. seksueel misbruik, zou de drempel wel eens erg kunnen vergroten. Wij creëren op de workshops een atmosfeer waarbinnen er ruimte is voor alle thema’ s van de deelnemende mannen.

Samenwerking met de Fiom

Hiermee wil ik niet zeggen dat Pieter John Schouten geen punt heeft. Seksueel misbruik bij mannen is een belangrijk thema en ook bij Stichting Mannenwerk vinden we het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. We zijn dan ook in overleg met de Fiom (waar ik als mannenhulpverlener aan verbonden ben) om te onderzoeken of een samenwerking tussen Stichting Mannenwerk en de Fiom mogelijk is. (De Fiom is een organisatie die vrouwen en mannen helpt met vragen of problemen op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie, zoekacties, seksueel misbruik, verkrachting, incest en geweld in de relatie. Deze hulp bestaat uit informatie en advies, individuele hulp en begeleiding en gespreksgroepen waar mensen hun ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden.)

Het eerste resultaat van dit overleg is dat Eric den Heijer (al vele jaren als medebegeleider verbonden met het Mannenwerk) samen met mij een door de Fiom georganiseerde groep voor seksueel misbruikte mannen begeleidt. Inde nabije toekomst zullen we samen met de Fiom gaan kijken of deze samenwerking een meer structureel karakter kan krijgen en nog verder uitgebreid kan worden.

Seksueel misbruik en homoseksualiteit

Verderop in het interview suggereert Pieter John Schouten een verband tussen seksueel misbruik en homoseksualiteit. “Als je de statistieken ziet, schrik je jezelf kapot. Dan blijkt namelijk dat het aantal misbruikte mannen in Nederland gelijk is aan het aantal mannen dat bij enquêtes opgeeft homoseksueel te zijn. Dat is toch opvallend!”

Ik ben niet zo thuis in deze enquêtes en ik ga er vanuit dat het klopt dat er een overeenkomst is in deze cijfers. Maar wat zegt dat? Ik denk dat het helemaal niets zegt. Het zal waarschijnlijk niet veel moeite kosten om andere vergelijkingen te maken op basis van ditzelfde percentage. Misschien is het zo dat het zelfde aantal mannen in Nederland op vakantie gaat naar Turkije, niet houdt van pindakaas en gek is op motorracen. En hoe zit het met al die mannen die een homoseksuele levensstijl hebben maar geen seksueel misbruikervaringen en met mannen met een heteroseksuele levensstijl die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn door een man?

Enkel alleen een overeenkomst in aantallen zegt weinig als er verder op geen enkel andere wijze iets gezegd kan worden over het gesuggereerde verband. Maar behalve dat het mijn inziens niet zo veel zegt, vind ik dat er een belangrijk risico aan kleeft om niet goed onderbouwd deze twee termen met elkaar te verbinden.

Het risico zit hem er in dat op deze wijze homoseksualiteit verbonden wordt met zoiets onwenselijks als seksueel misbruik. Hiermee zouden we terug kunnen gaan in de tijd naar voor de jaren zestig, toen homoseksualiteit in Nederland nog alom gezien werd als een ziekte of een stoornis. Dat zou ik een slechte ontwikkeling vinden en ik ga er vanuit dat dat ook voor Pieter John Schouten geldt.

Ik wil hiermee niet zeggen dat het niet mogelijk is om over van alles en nog wat, en dus ook dit onderwerp, te discussiëren. Echter bij zulke gevoelig thema’s als seksueel misbruik en homoseksualiteit, zowel van uit historische als toekomst perspectieven, maatschappelijk en individueel, is het van groot belang om in onze uitspraken zeer zorgvuldig te zijn.

Walter van Ruitenbeek

Workshopleider

 

 
 

 


Cover nr2

cover

back nr2

back

 
2012 © Stichting Mannenwerk