Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 2

november 2002

cover
afscheid van drie mannen
Frans Vosman
de Afrikaanse trom
seksueel misbruik

dagboek
Herman Cools
lets talk about sex
ervarings verhalen


 

 

 

 

Lets Talk about sex

Seksualiteit en innerlijke vrijheid

In september dit jaar was het dan zover, de eerste themaworkshop van Stichting Mannenwerk. Zo’n 40 mannen die bij elkaar komen om met elkaar te spreken over seksualiteit en alles wat hiermee verbonden is.

Aan deze workshop zit bij Stichting Mannenwerk een voorgeschiedenis van vele jaren. De wens om een wokshop met als thema seksualiteit te organiseren speelt al een hele tijd. Ook horen we al jaren van deelnemers dat ze graag naar zo’n workshop zouden gaan. Een van de redenen dat het toch zo lang geduurd heeft, is dat seksualiteit ook een ingewikkeld thema is.

Het is een thema dat met heel veel verbonden is, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Dat maakt het ook zo interessant maar ook in gewikkeld. Het raakt aan vele persoonlijke emoties, aan normen en aan waarden, aan oordelen en vooroordelen, aan religie, aan levensovertuiging, sociale constructen etc. etc. Ook raakt seksualiteit (vaak) aan een oud verhaal. Liefde, nabijheid en afstand, grenzen, aandacht, gezien worden en aangeraakt worden etc. Allemaal zaken die verbonden kunnen zijn met seksualiteit en ook met gebieden in ons leven waar we kwetsuren in op hebben gelopen. Mannen spreken ook vaak van een enorme kracht die verbonden is met seksualiteit. Levenslust en mysterie.

Daarnaast en waarschijnlijk mede als gevolg hiervan, is het niet gemakkelijk om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het is makkelijk om elkaar mis te verstaan en te veroordelen. Dat geldt voor vele onderwerpen maar zeker voor een thema als seksualiteit.

Dit alles heeft het Mannenwerk er lang van weerhouden om een zo’n workshop te organiseren. Ondertussen hebben we er binnen de leidersgroep wel veel over gesproken en mee gewerkt. We hebben trainingen gevolgd, zowel als gehele groep als individuele mannen zelf. Vorig jaar zijn we begonnen met trainingsgroepen rond dit thema die door Theo de Klein en mij geleid werden. Deze groepen waren een uitstekende voorbereiding op de workshop.

Vorig jaar hebben we uiteindelijk besloten om in het najaar van 2002 een workshop met als thema seksualiteit te organiseren, met als richting ‘innerlijke vrijheid. Dit betekent niet dat we als mannen van de leidersgroep van Stichting Mannenwerk, dachten dat we klaar zijn met dit thema en dat we op de workshop even konden vertellen hoe het allemaal zit, integendeel. Ik denk dat ik voor alle mannen van de leidersgroep kan spreken als ik zeg dat we, ieder op zijn eigen manier, onze weg zoeken op het gebied van seksualiteit. En dat het niet altijd een gemakkelijke weg is, geldt in ieder geval voor mij.

Maar op vrijdag 13 september was het dan zover. Zo’n 40 mannen kwamen bij elkaar rond het thema seksualiteit. 40 mannen met overeenkomsten maar ook met grote verschillen. 40 mannen met ieder een eigen verhaal. Alleen al het bij elkaar komen van 40 mannen rondom een thema als seksualiteit en innerlijke vrijheid acht ik van grote betekenis.

Mannen spraken over de krachtige en kwetsbare kanten van hun seksualiteitsbeleving. Door dit te doen en met behulp van het theoretisch kader dat wij hebben aangeboden, creëerden ze  meer bewustzijn en daarmee meer (innerlijke)vrijheid rondom seksualiteit.

We hebben met elkaar uitgewisseld over onze gevoelens, ervaringen, verlangens, angsten, gedachten, oordelen etc. We hebben gekeken naar de invloed van onze persoonlijke geschiedenis op ons huidige seksualiteitsbeleving. We hebben door lichaamsgerichte oefeningen aandacht besteed aan lichaamsbewustzijn, waarmee we onze lichamelijke en emotionele gevoeligheid kunnen vergroten, en hiermee ook het verogen om te genieten. We hebben gelachen, gehuild, gezongen, gezwegen, gesproken en geluisterd, bewogen en stilgezeten etc. Zo’n 40 mannen die samen kwamen rondom seksualiteit en intimiteit, het was een rijk ‘samenzijn’.

Naast de persoonlijke groei die deze workshop voor individuele mannen heeft opleveren was de workshop ook van maatschappelijke betekenis. Het is uniek dat 40 mannen op zeer persoonlijke wijze met elkaar uitwisselen over seksualiteit en alles wat daar mee samenhangt. Ik ben er van overtuigd dat dit leidt tot meer vrijheid, liefde, respect, zorgzaamheid en veiligheid. Voor het grote geheel, de wereldmaatschappij, is dit van het grootste belang. Onze ‘samenleving’ hangt er van af. In die zin was deze workshop een bron voor de toekomst van de wereld. Voor de wereld van de individuele mannen die aanwezig waren en voor die van ons allen!

Walter van Ruitenbeek

Workshopleider

 

 
 

 


Cover nr2

cover

back nr2

back

 
2012 © Stichting Mannenwerk