Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 4 / 2003

online sinds 13-01-2009


van de redactie
mannen hulpverlening
tijd vliegt
Seksualiteit, geen sex!

autonomie
Peetvader mannenkunst
Bert Ontmoet Bertie

uitslag enquete


Mailinglist

Vul hier je naam en mail / adres in en we houden je op de hoogte van de activiteiten van Stichting  mannenwerk

  

in uit

      

 

 

 

Mannenhulpverlening dringende noodzaak 

 

Walter van Ruitenbeek neemt afscheid als mannenhulpverlener bij de Fiom

 

Walter van Ruitenbeek 

heeft ruim 3½ jaar, twintig uur per week gewerkt als mannenhulp-verlener bij het Fiom te Alkmaar. De Fiom is een landelijke organisatie gespecialiseerd in hulpverlening aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie-ouderschap, zoekacties naar bloedverwanten, seksueel geweld en huiselijk geweld. Hij werkte vooral met mannen die als kind seksueel misbruikt zijn en met mannen die binnen huiselijke kring geweld gebruikt hebben. Kort geleden besloot hij om per 1 januari 2004 afscheid te nemen bij de Fiom. In dit artikel benadrukt hij het grote maatschappelijk belang van mannenhulpverlening en prijst de moed van mannen die om hulp vragen.

 

Wens in vervulling

Naast dit werk ben ik in 2000 gestart met een therapeutische opleiding en afgelopen jaar met een eigen therapeutische praktijk. Het was nu, mede vanwege de grote toeloop aan cliënten in mijn eigen praktijk, tijd geworden om een keuze te maken; verder als mannenhulpverlener of mij volledig richten op mijn eigen praktijk. Het is het laatste geworden omdat ik hiermee een grote wens in vervulling laat gaan. Toen ik nog maar net mijn opleiding tot maatschappelijk werker begonnen was, deed ik al met individuele gesprekken met een enkele cliënt bij mij thuis in de huiskamer. Nu heb ik een spreekkamer thuis en heb ik mede door mijn opleiding en opgedane ervaring als therapeut veel meer te bieden.

 

Moedige mannen

Geen moeilijke keus dus, voor mijn eigen praktijk. Dat wil echter niet zeggen dat ik het niet ook lastig vind om afscheid te nemen van mijn werk bij de Fiom. De mannenhulpverlening heeft mij – en nog steeds – zeer na aan het hart gelegen. Het was een grote vreugde om met mannen te mogen werken op de kwetsbare aandachtsgebieden van de Fiom, seksueel geweld en huiselijk geweld. Het is voor mannen, mede vanwege hun socialisatie en maatschappelijke normen, vaak niet vanzelfsprekend om hulp te vragen. Daar is dus veel moed voor nodig, zeker als het gaat om taboegevoelige hulpvragen gaat van mannen die als kind seksueel misbruikt zijn en van mannen die binnen huiselijke kring geweld gebruikt hebben. De moed van deze mannen en de door hun aangeboorde kracht èn kwetsbaarheid hebben voor hen een belangrijk verschil gemaakt, de kwaliteit van hun leven sterk verbeterd. En hiermee hebben ze een bijdrage geleverd aan hun nabije omgeving en daarmee ook aan de samenleving in het geheel. Het was een voorrecht om van zo dichtbij deze moed te mogen ervaren en gebruiken als uitgangspunt om met deze mannen te werken.

 

Men make a difference

Nu bij mijn afscheid van de Fiom wil ik nog wel eens in gaan op de vraag die mij geregeld word gesteld of mannenhulp-verlening (nog) wel nodig is. Ik kan daar nog altijd volmondig ja op antwoorden. Mannen spelen op veel niveaus een belangrijke rol in de wereld. Binnen relaties, gezinnen, ouderschap, organisaties, besturen etc. Het welzijn van mannen heeft dus invloed op al die gebieden.

In de wereldweide campagne van UNAIDS in 2000 werd er ruim aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid die mannen hebben op het gebied AIDS(verspreiding). Het is dan wel van belang om verantwoordelijkheid niet te verstaan als schuld maar eerder als het (h)erkennen van invloed.

 

Ik zie deze verantwoordelijkheid, die in de leus ‘Men make a difference’ tot uiting komt, breder dan alleen in het aidsvraagstuk. Men make a difference op al die gebieden waarbinnen mannen een belangrijke rol spelen. En dat zijn er nog al wat, al is het soms alleen maar door hun afwezigheid, maar vaak ook door krachtig leiderschap. Het welzijn van mensen en daarmee de kwaliteit van de samenleving kan niet alleen overgelaten worden aan alleen vrouwen. Met andere woorden; mannen hebben een grote invloed op de kwaliteit van de samenleving en moeten daarvoor hun invloed (h)erkennen, hun verantwoordelijkheid nemen.

 

En daar waar mannen hun verantwoordelijkheid nemen op het domein van persoonlijk welzijn, ervaren zij vaak diverse problemen. Deze problemen zijn zowel persoonlijk van aard (onder invloed van overlevingsmechanismen) als maatschappelijk (onder invloed van de socialisatie van mannen).

Mannenhulpverlening kan mannen hierin ondersteunen en is dus van groot belang voor zowel mannen als vrouwen in onze samenleving.

 

Walter van Ruitenbeek

Inhoudelijk leider Stichting Mannenwerk

 

najaar 2003

 

 


 
2012 © Stichting Mannenwerk