Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 4 / 2003

online sinds 13-01-2009


van de redactie
mannen hulpverlening
tijd vliegt
Seksualiteit, geen sex!

autonomie
Peetvader mannenkunst
Bert Ontmoet Bertie

uitslag enquete


Mailinglist

Vul hier je naam en mail / adres in en we houden je op de hoogte van de activiteiten van Stichting  mannenwerk

  

in uit

      

 

 

 

Tijd vliegt  

 

 

Soms lijkt de tijd even stil te staan

Bijvoorbeeld wanneer we een geweldige schok ervaren. Mensen die een ongeluk krijgen maken rampzalige ogenblikken vaak als in een vertraagde film mee. Het tempo waarmee de hersenen de elkaar bliksemsnel opvolgende gebeurtenissen moeten verwerken, is in die situatie zo hoog, dat de werkelijke tijd als het ware achterblijft en zelfs tot stilstand schijnt te komen. Intussen werken wel alle lichaamsfuncties op volle toeren: hartslag en stofwisseling worden tot het uiterste opgejaagd door de enorme stoot adrenaline die in het bloed terechtkomt. Het gevolg ervan is dat het tijdsbesef van de ongelukkige op een wel heel laag pitje wordt gezet.

 

Niet langer of korter leven dan wij

Bij dieren die een korte levensduur hebben, verlopen alle lichamelijke processen in hoog tempo. Het hart van een spitsmuis slaat 500 keer per minuut, terwijl het nog geen jaar oud wordt. Een olifant kan een jaar of 65 worden en al die jaren bedraagt zijn hartslag slechts 25 tot 30 keer per minuut. Daarentegen vliegt het olifantenleven voorbij, terwijl aan het spitsmuizenjaar geen einde schijnt te komen. Het opmerkelijke verschijnsel doet zich voor, dat bij alle zoogdieren het hart aan het eind van hun leven, na een natuurlijke dood even vaak heeft geklopt. Wij hoeven dus geen medelijden te hebben met dieren, die voor onze begrippen slechts te kort leven. Hun tijdsbesef is door hun op hoge snelheid werkend lichaam veel trager dan het onze. Ze leven in feite niet langer of korter dan wij en dit geldt niet alleen voor onze trouwe hond of lieve kat, maar zelfs voor eendagsvliegen. Dat de lichamen van kort levende dieren uiterst snel werken, kunnen wij dagelijks waarnemen.Wie een vlieg tot moes wil meppen, slaat gemakkelijk mis. Het beestje reageert in minder dan een honderdste van een seconde, terwijl onze reactietijd hooguit een tiende van een seconde is. De vlieg ervaart zijn gedrag echter niet als bliksemsnel ten opzichte van zijn levenstempo is het onze zo traag, dat hij de hand met de vliegenmepper in slowmotion op zich af ziet komen.

 

‘De tijd vliegt!’, is geen loze kreet:

Had een eikenboom zintuigen, dan zou alles er voor hem heel anders uitzien dan de vliegenwereld. Dingen, levende wezens en gebeurtenissen zouden hem in razend tempo voorbijgaan of overkomen. Niet dat het hem zou verbazen, evenmin als de vlieg zich zich verwondert over de traagheid van zijn wereld, of wij mensen ons verbazen over de ‘normale’ snelheid waarmee zich allen in onze wereld afspeelt. Waar wij ons wel over verbazen, zijn de verschillen in tempo waarmee perioden in ons eigen leven zich voltrekken. Iedereen die op leeftijd begint te komen, spreekt zijn vertwijfeling uit over de toenemende snelheid waarmee de jaren voorbijgaan. ‘De tijd vliegt!’, is beslist geen loze kreet: De tijd vliegt inderdaad, en dat doet hij almaar sneller. Dat komt doordat onze lichaamsfunctie in onze jeugd in een veel hoger tempo werkten dan later het geval is. Kijk bijvoorbeeld maar naar de snelheid waarmee we gegroeid zijn of naar het kwieke leervermogen dat we hadden. Net als voor spitsmuizen of eendagsvliegen lijkt de tijd voor ons oor ons traag te verlopen. De jaren leken wel decennia! . Op latere leeftijd lijken de decennia slechts jaren. Want dan functioneert alles in ons lichaam opmerkelijk trager, zodat de tijd zich sneller en sneller gaat voort reppen. Hier komt natuurlijk een aspect bij: we raken van lieverlee bekend met de dingen en de gebeurtenissen die we op ons levenspad ontmoeten. Net als bij reizen het geval is, lijkt daardoor de terugweg korter dan de heenweg.

 

Uitstapje in de wereld der dieren

Wat zouden we ons verbazen wanneer we een uitstapje mochten maken in de wereld van dieren! Bij elke diersoort zouden we een andere, ons volslagen onbekende wereld aantreffen. Waren we een reptiel dan verliep de tijd afwisselend vliegensvlug of uiterst traag. Bij koude zou onze hartslag tot slecht 20 a 30 keer per minuut teruglopen, zodat de tijd voorbij zou flitsen. Als het warm was, verliep de tijd veel langzamer. Konden we een zangvogel worden, dan klonk onze vogelzang heel anders in de oren. Omdat de tijd voor een vogel trager verloopt, zouden we geen aanhoudend gefluit horen, maar elke ‘noot’ uit honderden afzonderlijke tonen bestaan. Waren we een slak, dan werden we bestormd door een op hol geslagen wereld, Alles zou zo snel gaan, dat bijvoorbeeld naderende voetstappen als een langgerekte dreun zouden klinken.

 

Rare snijbonen

Levensfuncties kunnen niet trager verlopen dan complete stilstand. Wanneer je dood bent, staat alles op nul. Mocht je in die situatie nog besef hebben van de wereld om je heen, dan zou alle tijd zich in een enkel en wel het kleinst mogelijke moment voltrekken. Heden, toekomst en verleden in een punt van volledige stilstand! Vanzelfsprekend ligt echter ook de dood gebed in eigen werkelijkheid met een eigen tempo. Het leven na de dood speelt zich ongetwijfeld af op een wijze waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. Alleen al dat wij hierover kunnen nadenken, bewijst dat onze wereld een heel eigen, specifiek menselijke is. Vanuit de positie van andere schepselen zijn wij even rare snijbonen zoals wij dat vinden van de slak of de krokodil. Zelfs wat betreft onze  levensduur zijn we uitzonderlijk: overeenkomstig ons formaat en alle overige fysieke gegevens zouden

 

Theo Schildkamp

 

 

 

 

 


 
2012 © Stichting Mannenwerk