‘Contact & Bezieling in het dagelijks leven’

Voorjaar 2018: donderdagen 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en 5 april

Kosten:  €   150,–

Zie verder tabblad “Praktisch”

De supportgroepen zijn opgezet om een regelmatige vaste plek te creëren voor mannen. Een veilige plek met een structuur die ruimte en aandacht biedt om contact te maken over datgene wat jij werkelijk belangrijk vindt in jouw leven, om elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

De avonden zijn zo ingericht dat er aandacht is voor jouw verhaal en met name voor je ‘onderstroom’. Hiermee wordt bedoeld je drijfveren, je bezieling, de energie van waaruit jij handelt, jij jouw leven leidt!

Een mooie gelegenheid dus om  met goede aandacht stil te staan, contact te maken en van daaruit opnieuw in beweging te komen!

Samen met 5 à 7 andere mannen om de twee weken even stilstaan bij jezelf en contact maken in het Hier en Nu.
· Hoe is het nu echt met me?
· Hoe doe ik het in mijn leven?
· Waar gaat het me eigenlijk om?
· Hoe kan ik mijn leven leiden zoals ik dat het liefste zou willen?
· Waarom doe ik dat (soms/vaak) niet? Wat houdt me tegen?
· Je eigen actuele thema (s)
Door jezelf regelmatig deze vragen te stellen en echt te beantwoorden en te luisteren met je hart en ziel maakt dat je meer inzicht krijgt op de manier waarop je je leven leid. We bieden je kleine Hier en Nu oefeningen in aandacht aan. Deze oefeningen zijn ondersteunend bij het vergroten van inzicht in jezelf, het onderzoeken van je gevoelens en het contact maken met je levenskracht.

De avonden zijn om de week en daarmee heb je een aantal maanden regelmatig contact met inspirerende mannen. Een kans om jezelf en anderen op een bijzondere manier te ondersteunen en te inspireren in je leven van alledag

We heten je van harte welkom, met alles wat er is!

6 donderdagavonden (om de 14 dagen) in Den Bosch o.l.v. Martin Brans

Voorjaar 2018: donderdagen 25 januari, 8 en 22 februari, 8 maart en 22 maart en 5 april

Leider groep: Martin Brans

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur (inclusief pauze)

Adres: Den Bosch, 5 minuten van CS Den Bosch, BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD Den Bosch.
Ruime parkeergelegenheid (kaartjes à 0,50 per avond, bij BBS te kopen).

prijs 150,– (incl. koffie en thee)

 

wijze van betaling:
Door storting op ING gironummer: NL56 INGB 0006 9933 91
t.n.v. Stichting Mannenwerk, Amsterdam
o.v.v. supportgroep Den Bosch

aantal deelnemers: minimaal 6 – maximaal 8 (inclusief leider).


Voornaam:
?
Vul hier je voornaam in!

Achternaam:
?
Vul hier je achternaam in!

Adres:
?
Vul hier je straatnaam plus huisnummer in!

Postcode:
?
Vul hier je postcode in!

Plaats:
?
Vul hier je woonplaats in!

Leeftijd:
?
Vul hier je leeftijd in!

Telefoonnummer:
?
Vul hier je telefoonnummer in!

E-mail:
?
Vul hier je email in!

Nogmaals je email:
?
Vul hier ter controle nogmaals je email in!

?
Kruis dit aan ter bevestiging!

?
Kruis dit aan ter bevestiging!

Ruimte voor evt. opmerkingen ?
typ hier eventuele opmerkingen!

Hoe heb je Mannenwerk leren kennen?

Typ de letters en/of cijfers over. Dit is om spam te voorkomen.
Typ de letters en/of cijfers over. Dit is om spam te voorkomen.
?
Typ de letters en/of cijfers over. Dit is om spam te voorkomen.

Na het verzenden van het formulier word je vanzelf doorverwezen naar een bevestigingspagina. Ook ontvang je direct een automatische bevestiging per mail dat je aanmelding is ontvangen.

Mocht dat niet gebeuren klik dan weer op het tabblad ‘aanmelding’. Je kunt hier zien wat er is misgegaan en alsnog het formulier insturen.