Het Mannenwerk bestaat sinds 1979. De Stichting Mannenwerk is in 1995 opgericht.

Het doel van de Stichting:

  • Zich inzetten voor de persoonlijke groei van mannen in het algemeen, en van homo -en bi- seksuele mannen in het bijzonder;
  • Het leveren van een bijdrage aan maatschappelijk bewustzijn over het samengaan van mannen, mannen & vrouwen, ouderen & jongeren, verschillende culturen, enzovoort’
  • Het bevorderen en uitvoeren van alle activiteiten die tot het bereiken van de hierbovengenoemde doelstellingen kunnen leiden.

De stichting probeert haar doel te bereiken door:

  • Het organiseren van workshops, doorlopende groepen en andere bijeenkomsten.
  • Het in leven houden van een leidersgroep, die organisatorisch en inhoudelijk vorm geeft aan de activiteiten van de stichting.
  • Het onderhouden van contacten met instanties en organisaties die betrokken zijn bij de belangenbehartiging van al dan niet homo- of biseksuele mannen en vrouwen.

Stichting Mannenwerk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.