Gratis kaart ontvangen

Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2010 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Search Contact Us
 
Weekendworkshops Avondsupportgroepen  Contactdagen  Individueel Themabijeenkomsten Gay Soul
 

info

praktische info
programma
workshopleider
locatie
annuleringsregeling

aanmelden

 

 

'seks is zo magnifiek en krachtig dat het niet anders kan dat de seksuele blik iets gemeen heeft met de religieuze blik'

Thomas Moore

 


 

Info Mannenweekend update 21-9

Er is nog een plaats beschikbaar! 

bel 0302321915

vrijdagavond 24  tot zondagmiddag 26 september 2010

  'Seksualiteit & Innerlijke Vrijheid'

Voor Wie? 

Deze themaworkshop is voor alle mannen. (homo, hetero en biseksueel) die met meer innerlijke vrijheid en verbinding met hun seksualiteit om willen gaan.

Hoe ziet het programma er uit ?

Tijdens dit mannenweekend kun je in de eerste plaats het samenzijn gebruiken om te zijn met wat er is. Het is op zichzelf al een hele belevenis om werkelijk te zijn wie je bent en met wat er is.  Zeker in het bijzijn van 15 a 20 andere mannen! Daarnaast is er een uitnodiging om stil te staan bij het thema ‘seksualiteit’ in je leven.

Er is veel ruimte om in een open en veilige sfeer uit te wisselen over je gevoelens, ervaringen, verlangens, gedachten, oordelen etc. Er wordt op een zorgvuldige manier aandacht besteed aan lichaamsbewustzijn waarmee je jouw lichamelijke en emotionele gevoeligheid kan vergroten en hiermee je vermogen om te genieten.

Seksualiteit is verbonden met vele aspecten van ons leven. Er zal dan ook alle ruimte zijn voor jouw actuele thema’s op het gebied van openheid, intimiteit, vriendschap, eenzaamheid, spiritualiteit, liefde, relaties, etc.

Een unieke kans om jezelf en anderen op een bijzondere manier te ondersteunen en te inspireren rondom een gebied waar mannen veel in hun eentje doen.   

Voor alle duidelijkheid: er is tijdens het programma geen ruimte voor expliciete seksuele handelingen maar wel de uitnodiging om te spreken over alles wat je bezig houdt rondom dit thema.

Dit weekend bestaat uit

·        verhalen uitwisselen

·        hier en nu oefeningen

·        contact maken 

·        lichaamsgerichte oefeningen

We werken afwisselend in een grote groep met alle deelnemers en in kleine groepen met 6 a 8 mannen. Daarnaast werken we in twee en drietallen. Dit zijn korte persoonlijke ontmoetingen tijdens de grote groepsbijeenkomsten. Momenten van aandacht en intimiteit. Op de zaterdagavond is er een feestelijk programma met optredens en 'spannende' verhalen rondom dit thema.

Aansluitend op dit thema weekend starten we een supportgroep van 3 avonden in Utrecht.

Voor dit weekend maken we gebruik van de locatie Conferentiecentrum De Glind.  Dit is een sfeervolle drie sterren groepsaccommodatie in het dorp De Glind, gemeente Barneveld. De Glind ligt midden in het zeer gevarieerde overgangsgebied tussen de Gelderse Vallei,Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, net op de grens van Utrecht en Gelderland.

 

 

 

 

ervaringsverhaal van een deelnemer aan een eerdere workshop rondom dit thema

Seksualiteit, geen seks.

Een handvol huizen en boerderijen, een school en een internaat, een kerk en een voetbalveld en het YMCA gebouw. We praten over De Glind, een zonnig weekend in september en 21 mannen op de workshop met de spannende titel:’ seksualiteit en innerlijke vrijheid’.

Op eigen kracht in het diepe springen

Ik was één van die 21 mannen en voor mij was dit de tweede reis naar De Glind. In het voorjaar luidde de titel van de workshop 'een nieuw begin en innerlijke vrijheid'. Die titel had ik toen als heel toepasselijk ervaren voor mijzelf. Na 30 jaar huwelijk, dat abrupt eindigde door de dood van mijn vrouw, kwam de leegte en daarmee ook de ruimte om de altijd aanwezige homoseksuele kant van mijn geaardheid, te erkennen en een nieuwe betekenis te geven.

Toen keek ik angstig en nieuwsgierig rond: ik hoorde nu bij deze groep, ik bekende me ook “zo” te zijn. Maar wat is in godsnaam “zo”? Toen moest ik ook wennen aan de methodiek, zoals die in de grote groep door Walter, de workshopleider, werd uitgelegd. Een methodiek waarin het erom gaat stil te staan bij wat er hier-en-nu in je omgaat en dat te uiten. Dus niet sociaal wenselijk zitten zijn, of filosoferen over van alles en nog wat, maar op eigen kracht in het diepe springen en ervaren dat je beter kunt zwemmen of op zijn minst kunt drijven, dan je dacht.

Verscheurend ontroerend

Dat ik besloot om opnieuw een weekend te gaan beleven, betekent dus dat ik een goede ervaring binnen had. Als ik voorbij mijn eigen ( voor)oordelen durf te gaan zie ik zoveel gemeenschappelijks en tegelijk zoveel kleurschakeringen  Dat stelt mij gerust want het betekent dat ik dat ik in zo’n omgeving mijn eigen plek kan vinden. En de methodiek geeft stimulerende uitgangspunten en een praktisch kader om meer inzicht te krijgen in eigen reacties, vooral om eigen pijn niet te hoeven aangaan.

Dus nu dan: “Seksualiteit en innerlijke vrijheid”

Nina Simone zingt zo verscheurend ontroerend: “I wish I would know how it feels to be free”. Hoe graag zou ik willen dat ik me vrij kon verhouden tot mijn seksualiteit, vrij van oordelen en angsten en vrij van afhankelijkheid van mijn driften.

Seksuele gevoelens en behoeften onder ogen zien.

Zon afspraak In de openingssessie werden we uitgenodigd drie woorden te noemen bij onze beleving van seksualiteit. De hele staalkaart werd uitgezet van wat er aan gevoelens en ideeën leeft: schaamte en levensenergie, confrontatie en angst, lichaamsbeleving en relaties, anonieme seks en loyaliteit. Daar ging dus ieder in een eigen traject mee aan de slag. Eén verzoek op die eerste avond onderstreepte duidelijke verhouding tussen seksualiteit en seks en de functie die seks soms/ vaak vervult. Het verzoek luidde: wees op allerlei manieren met seksualiteit bezig, maar onthoud je van seks. Seks kan functioneren als een kortsluitingreactie om spanningen vanuit angst, onvrede, eenzaamheid en wat al niet meer aan onaangename gevoelens, kwijt te raken. De uitnodiging was dan ook om die gevoelens en de behoeften die daar achter zitten, onder ogen te zien. Zon afspraak brengt rust in de tent. Allerlei afleidende dynamiek wordt vermeden en het wordt veiliger om jezelf te laten zien.

   “Ik denk dat ik de enige ben die ….”

Dat zien en laten zien hebben we dan ook intensief gedaan, met name in één van de drie kleine groepen. In mijn groep heerste een sfeer van een zekere lichtheid in combinatie met het besef dat wat we deden en zeiden er verdomd toe deed, prachtig. Wat ik ook prachtig vond waren de muzikale ballades en gedichten op de zaterdagavond. En die keer dat ik van de stoel viel van het lachen, zoals ik me van lang geleden herinner. Het betrof de sessie waarin 7 mannen een stoelendans deden op 6 stoelen. Degene in de kring begon met de zin “Ik denk dat ik de enige ben die ….” En vervolgde dan met iets dat hij wellicht zo gęnant vond dat hij dat wellicht nooit eerder had geuit. Wie datzelfde ook ooit had gedacht of gedaan, stond op.

Soms stond niemand op en moest de aangever wel tot schrik of trots erkennen dat hij uniek was (in dit groepje, wel te verstaan), en een andere keer bleek het met die gevreesde of gehoopte uniekheid wel mee te vallen als het om zich heen kijken opleverde dat daar zes mensen stonden. Het was fantastisch om zo kwetsbaar en speels, serieus en hilarisch samen te zijn. Ik hou erg van die combinatie, dat is wel duidelijk.

Prima

Tja, zo ben ik in homoland gekomen, als onderdeel van mensenland. Dit weekend gaf me herkenning, inspiratie en werkbare voornemens om mijn andere wereld weer in te gaan. En dat is prima.

Bedankt lezers, want de wetenschap dat jullie willen lezen, bracht me ertoe om dit stukje te schrijven en dat heeft voor mij weer een goede functie.

Ben Loth

deelnemer mannenweekend `seksualiteit & innerlijke vrijheid' 

meer ervarings verhalen

 

 

 

 

2010 © Stichting Mannenwerk