28-03-2011

In Memoriam Trudes Hoenders

 

Trudes Hoenders (in 2002)

 

"voor lief nemen zoals het is"

(citaat van Trudes uit zijn laatste weken)

 

We eren Trudes Hoenders

in zijn werkzaam leven arts-psychiater

gestorven op 26 maart 2011

Lieve schat, om wiens dood wij rouwen,

Trudes, breekbaar en briljant,

een ziel, benard en ruim.

Trudes, vriend, geneesheer van het woord,

intimus, gezocht en kwijt gespeeld,

Trudes, gids in counselen en mannenwerk,

zorgvuldig waarachtig - vrijelijk naar de kern.

 

Dank je wel Trudes dat je ons hebt ontvangen

 

 

 

Crina van Belzen

Jaap Boon

Johan van Breukelen en Hendrik Grashuis namens Stichting Mannenwerk

Johannes Daniel Heinzerling

heo de Klein , Stichting Abhika

Anny Ploegmakers

Frans Vosman

 

Van 1988 tot 2002 was Trudes Hoenders actief betrokken bij het mannenwerk. Eerst als een verlegen en onzekere deelnemer en vervolgens als medebegeleider, gastworkshopleider, trainer van het leidersteam en bestuurslid van Stichting Mannenwerk. Voor sommigen van ons was Trudes behalve een collega ook een vriend.

 

Trudes is en blijft een onmiskenbaar belangrijk deel van de geschiedenis en ontwikkeling van het mannenwerk.

 

We denken aan de volstrekt eigenzinnige manier waarop hij voor veel mensen een voorbeeld is geweest van een oorspronkelijke geest. We danken hem voor de scherpe inzichten die hij met ons gedeeld heeft over de menselijke betrekkingen. Voor het licht dat hij heeft laten schijnen op de keuzes die een mens heeft om te bepalen hoe hij zich verhoudt tot wat zich aan hem voordoet. Over het belang van taal en tekst dat hij hierbij benadrukte, mede ook door zijn eigen , zeer precieze en zorgvuldige manier van uitdrukken.

 

Hoewel Trudes de laatste jaren steeds meer een teruggetrokken leven leidde, denken we toch met genoegen aan de manier waarop we zo nu en dan nog telefonisch ‘langszij’ kwamen (als schepen) en broze, vriendelijke woorden en ontroerende, inspirerende beelden met elkaar uitwisselden.

 

Voor ons was het een voorrecht Trudes te kennen. We zullen met diepe genegenheid en respect aan hem blijven denken.

 

Namens Stichting Mannenwerk ,

Hendrik Grashuis

 

 

 

Hieronder nog een illustrerend en typerend fragment uit een artikel van Trudes Hoenders in de Mannenwerk Nieuwsbrief van 1999 over ‘Ontmoeting en Overgave’:

 Trudes Hoenders in 1990

Trudes Hoenders (in 1990)

 

 

‘Ik word die ik ben in de ontmoeting met de Ander die zich aan mij bekend maakt in antwoord op het feit dat ik mij aan hem bekend maakte en dus liet kennen enz. enz.

 

Zich uitspreken ten overstaan van de Ander kun je in dit ver­band heel wel opvatten als het aanbieden van een tekst, en wel in het bijzonder mijn tekst, aan de Ander. Mijn tekst die (mis)ver­staan en begrepen kan worden en telkens weer opnieuw verhel­derd moet worden.

 

Het belang van het tweegesprek ofwel de persoonlijke dialoog schuilt vooral in de bereidheid van beide mensen zich uit te spreken over wat voor hem op de voorgrond staat en wellicht hem daadwerkelijk ter harte gaat, de ander horen­de of gehoord hebben­de.

 

In dit verband komt de indrukwekkende opgave in beeld die ontstaat wanneer ik mij in het feit dat en hoe ik mij als persoon uit­spreek, mij toever­trouw aan de Ander.

 

Ook wordt hier het delicate karakter van de persoonlijk ont­moeting met de Ander zichtbaar wanneer ik met het uitspre­ken van mijn persoonlijke tekst juist deze man ten overstaan van wie ik spreek, binnen laat in het intieme zoniet intiemste domein van mijn bestaan.

 

Hier doemt de vraag naar de bereidheid tot en mogelijkheid c.q. noodzaak tot overgave onverbiddelijk maar ook onvermijdelijk op.’

 

meer teksten van Trudes