Onze deelnemers komen uit alle lagen van de bevolking. Er is altijd een grote verscheidenheid in opleiding en achtergrond; Mannen uit het onderwijs, kunstenaars, ambtenaren, technische mannen, boeren, arbeiders, studenten, mannen die in de hulpverlening werken, mannen zonder werk, gepensioneerden, enzovoorts. Ook hier geldt wat ons betreft; hoe meer diversiteit hoe boeiender.

Onze kwaliteiten hebben vrijwel altijd een schaduwzijde, vaak hebben we kracht ontwikkeld doordat we een zwakte of een tekort moesten compenseren. Wat een hoog of wat een laag niveau is blijkt vaak betrekkelijk. In onszelf bestaan de verschillende niveaus meestal naast en door elkaar. En zo blijkt het in de praktijk ook te werken voor de deelnemers aan onze activiteiten.