In 1979 organiseerde Jan Andreae , bij de volkshogeschool “De Oorsprong”, zijn eerste weekend voor mannen. Met dat weekend is eigenlijk het mannenwerk ontstaan. Niet lang daarna verhuisde Jan Andreae met het mannenwerk naar Vormingscentrum De Marnewier in Witmarsum. Duizenden mannen hebben in de jaren tachtig de reis naar Friesland gemaakt. Er waren in die tijd maandelijks workshops en daar waren dan gemiddeld 40 deelnemers. Ook werden er per jaar een aantal “groot mannenweekenden’ georganiseerd met gemiddeld zo’n 80 man per weekend!