1979 – 2019

Een bijzondere jubileumworkshop

4 – 6 oktober 2019, De Glind

We vieren 40 jaar Mannenwerk in Nederland

Het Mannenwerk is 40 jaar geleden begonnen met de eerste workshop voor mannen van Jan Andreae in vormingscentrum De Oorsprong in Sint Nicolaasga. Daarmee is een plek ontstaan voor mannen om andere mannen te ontmoeten.

Een plek voor mannen om contact te maken, om zichzelf te ontmoeten, te (her)ontdekken en zich kenbaar te maken en vandaaruit met hernieuwde energie de wereld in te gaan. 40 jaar een plek waar mannen zich kunnen verbinden met zichzelf, met andere mannen en met de wereld om hen heen.

Tijdens deze jubileumworkshop willen we naast het contact met je innerlijke wereld en het contact tussen mannen onderling, ook de verbinding tussen verschillende vormen van mannenwerk zichtbaar maken. “Verbinding” is de rode draad tijdens deze workshop.

Er wordt gewerkt volgens de werkwijzen van Stichting Mannenwerk met grote en kleine groepen. Spreken en luisteren, ruimte en aandacht. Daarnaast heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal sub-workshops in kleinere groepen met andere werkwijzen of aansluitende thema’s. Hieronder wordt in kort de werkwijze en de achtergronden van de verschillende sub-workshops weergegeven.

De jubileumworkshop staat ook in het teken van vieren van 40 jaar Mannenwerk met op zaterdagavond optredens en feest.

Voor de ene deelnemer zal deze workshop een eerste kennismaking zijn met het Mannenwerk en andere werkvormen, voor een andere zal het een soort van reünie zijn om oude bekenden te ontmoeten en weer verbinding met het Mannenwerk aan te gaan.

De workshop staat open voor alle mannen, waar je ook vandaan komt, of je jezelf nu als homo- hetero-, bi- of transman of anders identificeert, iedereen is van harte welkom.

Werkwijzen van het Mannenwerk

De Grote groep

Dit zijn bijeenkomsten met alle mannen aanwezig op de workshop. Deze bijeenkomsten zijn een vast onderdeel van de Mannenwerkworkshops. Tijdens deze jubileumworkshop, waar iedereen aan verschillende sub-workshops deelneemt, vormen deze Grote groep-bijeenkomsten de verbindende programmaonderdelen waar iedereen elkaar ontmoet. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor uitwisseling van persoonlijke verhalen en ervaringen, theoretische informatie en kleine lichaamsgerichte oefeningen die je ook kan gebruiken in je dagelijks leven.

De grote groep-bijeenkomsten worden geleid door Walter van Ruitenbeek

De Kleine groep

Dit zijn bijeenkomsten waaraan je meerdere keren kunt deelnemen tijdens deze workshop. Deze Kleine groep-bijeenkomsten met 5-8 mannen zijn de kern van het Mannenwerk.

Stilstaan bij waar het je werkelijk om gaat, je bewustzijn beoefen en contact maken met andere mannen. In kleine groepen met een veilige sfeer kan je meer inzicht creëren in jezelf. Van daaruit kan je meer leiding nemen in je eigen leven.

De kleine groep-bijeenkomsten worden geleid door leiders van Stichting Mannenwerk.

Sub-workshops

kies voor deelname aan de volgende sub-workshops

De Tantrische visie

Workshopduur 3 uur

Workshop rond contact, intimiteit en seksualiteit

In deze workshop word je in een veilige setting uitgenodigd om te ervaren wat fysiek contact met je doet en wat het voor je betekent. Wat is jouw relatie tot nabijheid, aanraken, intimiteit en seksualiteit? Het gaat er in deze workshop niet om wat je ervan vind of hoe je erover denkt. Je wordt uitgenodigd om (nieuwe) ervaring op te doen door middel van eenvoudige, verfrissende vormen van ontmoeten, contact maken en aanraken.

<Lees meer>

Familie opstellingen

Workshopduur 3 uur

Over je familie systeem

In deze workshop kun je ervaren en voelen wat er op onbewust niveau in jouw familie systeem aanwezig is. Iedereen heeft familie en voorouders en je bent je (meestal) niet bewust wat de invloed daarvan is op jouw dagelijkse leven. Soms zijn deze invloeden zo sterk, dat ze verandering van gedrag bemoeilijken c.q. onmogelijk maken en een knelpunt vormen. Door een familie opstelling krijg je inzicht in deze knelpunten.

<Lees meer>

Dansen in contact

Workshopduur 1,5 uur

Een zintuiglijke reis

Contact Improvisatie is een dansvorm waarbij fysieke aanraking de inspiratie is voor de dans. Een zintuiglijke reis waarbij je communiceert zonder te praten. Een samengaan van beweging en muziek, lichaam en gevoel, aanraking en flow. Luisteren is hierbij essentieel. Zowel naar je eigen lichaam als naar de impulsen van de ander. Om zo geleidelijk aan vertrouwen op te bouwen en als vanzelf in een dansflow te komen met je partner.

<Lees meer>

Leiderschap

Workshopduur 1,5 uur

Je eigen verhaal

In deze workshop zal het gaan om te spreken met en te luisteren naar andere mannen over leiderschap. We hebben als mannen allemaal ons eigen verhaal met leiderschap. Het uitgangspunt zal zijn wat zich nu aandient als je denkt over dit thema. Er is gelegenheid voor ieders verhaal van dat moment, in deze workshop.

Innerlijke Stem

Workshopduur 1,5 uur

Je laten horen

In deze workshop wordt je op een veilige, speelse en opbouwende manier uitgenodigd – vanuit ontspanning, voelen, bewegen, ademhalen en luisteren – je innerlijke stem te ontdekken, te laten horen en er mee te spelen. Alleen en samen met andere mannenstemmen. Zo kun je je tijdens het spreken (en zingen) bewuster worden van je stemklank en ook meer gebruik maken van je stemgeluid. Hoe voelt het om te spreken? Wat doet het met je? Een eigen stemklank geeft eerlijk weer wat er in ons omgaat, meer dan de woorden die we zeggen!

<Lees meer>

Feestelijke avond

De zaterdagavond zal voor een groot deel in het teken staan van het VIEREN van 40 jaar Mannenwerk.

Een onderdeel van deze feestelijke avond zal een “open podium” zijn. Dit is nog een mogelijkheid om je, misschien weer op een heel andere manier, te laten zien, bijvoorbeeld met een lied, een gedicht, een verhaal, een stuk muziek of een andere vorm van performance. Je kunt natuurlijk ook besluiten om als toeschouwer van de optredens te genieten.

Voorkeuren aangeven bij het inschrijven

Zoals hiervoor beschreven bestaat de jubileumworkshops uit grote groepen en kleine groepen zoals gebruikelijk bij workshops van het Mannenwerk en daarnaast uit sub-workshops naar keuze.

Geef op het inschrijfformulier aan wat je eerste , tweede en derde voorkeur keuze is voor de sub-workshops.

Bij de uiteindelijke indeling van de deelnemers van de sub-workshops houden we zo veel als mogelijk rekening met ieders keuzes. Daarbij wordt ook gekeken naar moment van inschrijving, dus zij die zich vroeg inschrijven hebben de meeste kans dat ze aan de sub-workshops van keuze te kunnen deelnemen.

Aan het begin van de workshop wordt de indeling van de sub-workshops bekent gemaakt.